DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI:

PLACÓWKI STACJONARNE:

  • Płatność gotówką
  • Płatność kartą płatniczą ( PayPass, na PIN)


PŁATNOŚĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM:

  • Płatność przelewem tradycyjnym
  • Płatność w systemie DotPay
  • Płatność w systemie PayPass
  • Płatność w systemie PayU


TAXFREE- Zwrot VAT dla Podróżnych

W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych” przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. TAX FREE) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. PODRÓŻNY uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE, nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.