Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych. Znajdują się one w niej dlatego, że dokonali Państwo u nas zakupu lub kontaktowali się z nami poprzez jeden z serwisów: allegro.pl, hair-shop.pl, ceneo.pl.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mago Sp. z o.o. Sp. kom. ul. morska 62, 81-225 Gdynia, NIP: 586-000-07-17, Regon: 002845724
2. Mago Sp. z o.o. Sp. kom przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mago Sp. z o.o. Sp. kom w celu informowania członków newslettera o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Mago Sp. z o.o. Sp. kom:
- podmiotom i organom, którym Mago Sp. z o.o. Sp. kom jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- podmiotom, którym Mago Sp. z o.o. Sp. kom powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.
6. W związku z przetwarzaniem przez Mago Sp. z o.o. Sp. kom Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Mago Sp. z o.o. Sp. kom będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z        prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie poczty e-mail, prosimy o wysłanie wiadomości na adres Administratora Danych Osobowych: zamowienia@hair-shop.pl, a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.
Brak odpowiedzi równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od nas korespondencji zgodnie z wytycznymi RODO.