Możesz zalogować się do nowego sklepu, używając danych ze starszej wersji.